هزینه سونوی nt

سونوی تفصیلی یا آنومالی اسکن بروز شده

- برای مشاهده کلیک کنید

آنومالی اسکن سونوگرافی سه ماهه دوم سونوی nf.غربالگری ترکیبی دو مرحله ای

- برای مشاهده کلیک کنید

سئوال سلام اینم نتیجه سونوی انومالی جنین من تصویر یک جنین بت پرزانتاسیون بریچ رویت شد.نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea