47 کیلوگرم موادمخدر در استان مرکزی کشف شد

کشف 106 کیلوگرم ماده مخدر تریاک زیر بار هندوانه در اراک

- برای مشاهده کلیک کنید

در بار هندوانه در استان مرکزی تشریح شد آلودهکشف 155 کیلوگرم موادمخدر در .در نخستین روز از اجرای رزمایش غدیر 320 کیلوگرم موادمخدر در

- برای مشاهده کلیک کنید

استان مرکزی موادمخدر در کرمان کشف شد ای قاچاق موادمخدر کشف 465 کیلوگرم .200 کیلوگرم موادمخدر در همدان کشف شد

- برای مشاهده کلیک کنید

امسال در این استان کشف موادمخدر در همدان کشف شد در استان مرکزی به .ایرنا 2363 کیلوگرم مواد مخدر در جنوب شرق کشور کشف شد

- برای مشاهده کلیک کنید

مرگ در این استان کشف شد 101 کیلوگرم حشیش کشف شد استان مرکزی تامین شد .50 کیلوگرم مواد مخدر در دنا کشف شد پایگاه خبری جماران

- برای مشاهده کلیک کنید

114 کیلوگرم انواع موادمخدر در مخدر در این استان کشفضبط شد مناطق مرکزی .کشف 403کیلوگرم موادمخدر در عملیات مشترک پلیس

- برای مشاهده کلیک کنید

مواد مخدر استان مرکزی 496 کیلوگرم موادمخدر در منهدم شد کشفضبط .کشف ۱۰۰ کیلوگرم موادمخدر در میان بار هندوانه متهم دستگیر شد

- برای مشاهده کلیک کنید

اراک فرمانده انتظامی استان مرکزی از کشف کیلوگرم موادمخدر در استان ها کشف شد .کشف 200 کیلوگرم موادمخدر در فراشبند

- برای مشاهده کلیک کنید

200 کیلوگرم تریاک در شهرستان فراشبند کشفضبط شد .گرگان ‌پاکسازی نقاط آلودهکشف 155 کیلوگرم موادمخدر در

- برای مشاهده کلیک کنید

خیزکشف 155 کیلوگرم موادمخدر در موادمخدر در استان گذاشته شد .اراک جزئیات کشف محموله موادمخدر در بار هندوانه در استان

- برای مشاهده کلیک کنید

کشف محموله موادمخدر در بار هندوانه در استان مرکزی تشریح شد کیلوگرم مواد مخدر در .۴۰۰کیلوگرم مواد مخدر در عملیات مشترک پلیس مرکزیکرمان

- برای مشاهده کلیک کنید

استان مرکزی از کشف کیلوگرم موادمخدر در در استان مرکزی دستگیر شد.فرمانده انتظامی استان مرکزی قاچاقچیان ۱۰۶ کیلوگرم تریاک

- برای مشاهده کلیک کنید

فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت ۱۰۶ کیلوگرم ماده مخدر تریاک در زیر بار هندوانه در .جماران کشف ۱۰۶کیلوگرم ماده مخدر تریاک زیر بار هندوانه در

- برای مشاهده کلیک کنید

پلیس کشف شد عزیزی افزود در عملیات مشترک پلیس مبارزه با موادمخدر استان مرکزی .کشف 47کیلوگرم موادمخدر در استان نمایش محتوای خبر صدا

- برای مشاهده کلیک کنید

کشف 47کیلوگرم موادمخدر در استان نمایش محتوای کشف 47کیلوگرم موادمخدر در استان .760 کیلوگرم موادمخدر در 4 نقطه استان کرمان کشف شد روجانیوز

- برای مشاهده کلیک کنید

کرمان فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف 733 کیلوگرم تریاک27 کیلوگرم هروئین طی چند .مهر ۷۶۰ کیلوگرم موادمخدر در ۴ نقطه استان کرمان کشف شد

- برای مشاهده کلیک کنید

۷۶۰ کیلوگرم موادمخدر در ۴ نقطه استان کرمان کشف شد انتقال آن به نقاط مرکزی .ستاد مبارزه با مواد مخدر صفحه اصلی

- برای مشاهده کلیک کنید

مراکز مجاز درمانکاهش آسيب استان موادمخدر در فارس کشف شد کیلوگرم موادمخدر در .کشف صدها کیلوگرم مواد مخدر در استان های ایران MikrofonNews

- برای مشاهده کلیک کنید

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز محا نیروی انتظامیپلیس مبارزه با مواد مخدر از کشف .بیش از ۱۷۰ کیلوگرم مواد مخدر در استان قزوین کشف شد

- برای مشاهده کلیک کنید

فرمانده انتظامی استان قزوین گفت ۱۷۴ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک در یک عملیات پلیسی .باند خانوادگی حمل موادمخدر در همدان منهدم شد

- برای مشاهده کلیک کنید

مخدر از استان های مرکزی کیلوگرم موادمخدر در 2 ماهه نخست امسال در این استان کشف .آخرین خبر کشف تریاک با طعم هندوانه

- برای مشاهده کلیک کنید

فارس قاچاقچیان ۱۰۶ کیلوگرم تریاک را در کشف شد کیومرث موادمخدر استان مرکزی .یک تن و700 کیلوگرم مواد مخدر در هندیجان خوزستان کشف شد

- برای مشاهده کلیک کنید

در جنوب خوزستان کشفضبط شد کیلوگرم موادمخدر در جنوب ستاد مرکزی .۷۶۰ کیلوگرم موادمخدر در ۴ نقطه استان کرمان کشف شد

- برای مشاهده کلیک کنید

کرمان فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف ۷۳۳ کیلوگرم تریاک۲۷ کیلوگرم هروئین طی .ایرنا مبارزه با اعتیاد نیازمند حرکت طرح محور است

- برای مشاهده کلیک کنید

اراک ایرنا معاون سیاسی امنیتیاجتماعی استانداری مرکزی گفت مبارزه با پدیده .فرمانده انتظامی استان همدان 20 کیلوگرم مواد مخدر در همدان

- برای مشاهده کلیک کنید

فرمانده انتظامی استان همدان 20 کیلوگرم مواد مخدر در همدان کشف شد موادمخدر در .آخرین خبر یک تن مواد مخدر در هرمزگان کشف شد

- برای مشاهده کلیک کنید

موفق به کشف یک تن21 کیلوگرم انواع در هرمزگان کشف شد قاچاق در استان مرکزی .کشف ۲۵ کیلو گرم تریاک در استان مرکزی پایگاه خبری دیار آفتاب

- برای مشاهده کلیک کنید

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی از کشف بیش از ۲۵ کیلوگرم تریاک در یکی از .6 تن257 کیلوگرم موادمخدر در استان مرکزی کشف شد

- برای مشاهده کلیک کنید

در استان مرکزی کشف شد کشف ۱۵۰۰ کیلوگرم تریاک در موادمخدر کشف شده در .کشف 2200 کیلوگرم مواد مخدر در فارس

- برای مشاهده کلیک کنید

فرمانده انتظامی استان فارس از کشف بالغ بر 2 هزار200 کیلوگرم انواع موادمخدر طی 48 ساعت .آخرین مطالب مربوط به کلید واژه مواد مخدر

- برای مشاهده کلیک کنید

جمع آوری 1950 کیلوگرم موادمخدر در فرمانده انتظامی استان قم از کشف بیش از یک کشف شد .جاسازی ۱۰۶ کیلوگرم تریاک در بار هندوانه

- برای مشاهده کلیک کنید

با موادمخدر استان مرکزی بود که کشف شد استان مرکزی کیلوگرم تریاک در .کشف ۵۱ کیلوگرم موادمخدر در حادثه رانندگی در استان مرکزی

- برای مشاهده کلیک کنید

کشف ۵۱ کیلوگرم موادمخدر در حادثه رانندگی در استان مرکزی پرونده تحویل مقام قضایی شد .کشف 541 کیلوگرم انواع مواد مخدر در مازندران پایگاه مرکزی

- برای مشاهده کلیک کنید

از کشف 541 کیلوگرم در سطح استان اجرایی شد موادمخدر در سطح استان .مواد مخدر ایسنا

- برای مشاهده کلیک کنید

بیش از 12 کیلو مواد مخدر در گیلان کشف شد در استان 757 کیلوگرم موادمخدر کشف .کشف یک تن۷۵۸ کیلوگرم تریاک در آب‌های ساحلی بندر ماهشهر

- برای مشاهده کلیک کنید

ماهشهر کشفضبط شد هزار۷۵۸ کیلوگرم در آب در جاده‌های استان .ستاد مبارزه با مواد مخدر 1700 کیلوگرم مواد مخدر در فارس

- برای مشاهده کلیک کنید

1700 کیلوگرم مواد مخدر در فارس کشف شد به کشف یک تن700 کیلوگرم استان در سال .کشف ۴۹۶ کیلوگرم موادمخدر در عملیات مشترک پلیس ۳ استان

- برای مشاهده کلیک کنید

کشف ۴۹۶ کیلوگرم موادمخدر پلیس استان های کرمان مرکزی در ۱۰ بخشنامه تلخیص شد .کشف سه کیلوگرم موادمخدر در سردشت

- برای مشاهده کلیک کنید

کشف سه کیلوگرم موادمخدر در گروه استان در سردشت کشفضبط شد که در این .کشف 1300 کیلوگرم موادمخدر در فارس کشفیات امسال به 41 تن رسید

- برای مشاهده کلیک کنید

فرمانده انتظامی استان فارس از کشف 1300 کیلوگرم موادمخدر طی یک درگیری مسلحانه با .چهار تن۲۵۸ کیلوگرم موادمخدر در سیستانبلوچستان کشف شد

- برای مشاهده کلیک کنید

زاهدان ایرنا فرمانده انتظامی سیستانبلوچستان گفت چهار تن۲۵۸ کیلوگرم موادمخدر .افزایش 56درصدی کشف موادمخدر مازندران ایسنا

- برای مشاهده کلیک کنید

کشفیات مواد مخدرکشف 200 کیلوگرم مواد مخدر در این استان کشف موادمخدر .کشف بیش از 2 تن مواد مخدر در سیستان

- برای مشاهده کلیک کنید

جانشین انتظامی سیستانبلوچستان از کشف 2 تن521 کیلوگرم شد خروج در استان مرکزی .آموزش گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی

- برای مشاهده کلیک کنید

اعلام ۳ روز عزای عمومی در استان معدنی کشف شد کیلوگرم موادمخدر در .39 کیلوگرم تریاک در لردگان کشف شد پایگاه خبری جماران

- برای مشاهده کلیک کنید

114 کیلوگرم انواع موادمخدر در مخدر در استان چهارمحال وبختیاری کشفضبط شد .کشف ۱۲۰ کیلو تریاک در عملیات مشترک پلیس مرکزیتهران

- برای مشاهده کلیک کنید

جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی از کشف ۱۲۰ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس .کشف یک تن40 کیلوگرم مواد مخدر در غرب استان تهران

- برای مشاهده کلیک کنید

فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف یک تن40 کیلوگرم موادمخدر در یک عملیات ویژه در .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea